De contributie wordt maandelijks afgeschreven rond de 25e van de maand.

De machtiging loopt in principe het hele jaar door. Er is dus geen vakantiestop. In de prijs wordt al rekening gehouden met 8 keer per jaar geen les ivm vakantie-  en feestdagen, en gem. 2 ziekdagen. Bij eventuele langdurige ziekte/ geen vervanging kan ik makkelijk het bedrag aanpassen dat wordt afgeschreven.

De kosten worden uitgesmeerd. Dus lagere kosten per maand. En voor mij een vast inkomen per maand!

Voorwaarden

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te worden voldaan, via email. Voor de 15e van de maand!! Bij langdurige blessure of vakantie van meer dan 4 weken kan de machtiging tijdelijk worden stopgezet.

Je hebt ALTIJD de mogelijkheid de machtiging stop te zetten en/ of het gemachtigde bedrag terug te boeken. Geef dit via email door voor de 15e van de maand.

Er geldt een terugboekingstermijn van 56 dagen. Binnen deze termijn is het mogelijk de betaalde contributie terug te laten boeken. Dit kan gemakkelijk via internetbankieren of bel met de klantenservice van uw bank.